Připojujeme se k trestnímu oznámení na daná čísla. Obě jsou v naší databázi dlouhodobě vedena s negativním ratingem. Pokud máte s tímto číslem podobné zkušenosti, můžete se trestním oznámením inspirovat.

Praha, x.xx.20xx

Věc: Trestní oznámení na neznámého pachatele

Oznamovatel: V. T., ulice, 19800 Praha 9

adresa pro zasílání písemností: ulice, 16000 Praha 6

(originál stížnosti obsahuje plné informace)

Dne 21.10. 2010 můj 14tiletý syn Václav brouzdal na internetu, když mu na monitoru vyskočil baner s obsahem zhruba: „Blahopřejeme! Jste 99 999 návštěvník tohoto serveru. Pokud se chcete zúčastnit hry o iPhone, pošlete sms ve tvaru „ANO“ na číslo 90040“. Nikde ani zmínka o tom že služba je jakkoliv zpoplatněna nebo odkaz na podmínky.

A tak učinil. Vzal mobil své matky a z čísla 776xxxxxx (operátor Vodafone) ve 22.35 tuto sms odeslal. (originál stížnosti obsahuje plné informace)

Obratem z čísla 90040790 přišla příchozí sms. Obsah této příchozí sms není možné doložit (stejně jako u dalších), protože se jedná o tzv. „systémové sms“, kdy jejich obsah po přečtení uživatelem zmizí a nelze je do telefonu uložit.

V zápětí přišla z čísla 90040790 další sms, která, dle slov syna, obsahovala dotaz zda se chce účastnit ještě soutěže o auto, pokud ano, měl odeslat opět sms v určitém tvaru, pokud ne, také odeslat sms v jiném tvaru. Odeslal tedy sms že ne. Poté dorazila další, v pořadí již třetí, příchozí sms, jejíž obsah není možné doložit. Na tu již syn nereagoval.

Znovu podotýkám, že v žádné fázi komunikace nikde nebyla obsažena informace o zpoplatnění.

Jaké bylo naše překvapení, když se v měsíčním vyúčtování služeb od Vodafonu objevila v položce „další služby“ částka 237,- Kč za platby „třetím stranám“, kdy se jednalo třikrát o PŘÍCHOZÍ sms, zpoplatněnou každá 79,- korunami.

Číslo 90040790 není telefonním operátorům neznámé, pokud toto číslo zadáte do internetového vyhledávače (např. Google apod.), najdete zde spoustu odkazů, informací a diskuzí poškozených na toto téma, jak se zákazníci operátorů již nejméně od května t.r. snaží proti těmto podvodným praktikám bránit, zatím vesměs marně.

Mám za to, že, tak jako jiní, jsme se stali obětí podvodu, proto podávám toto

 T R E S T N Í   O Z N Á M E N Í

na neznámého pachatele pro podezření z trestného činu podvodu a nepřekažení trestného činu podvodu

Protože mám za to, že se jedná o závažnou trestnou činnost, která může být svým rozsahem značně veliká, žádám orgány činné v trestním řízení aby neprodleně zahájili patřičné úkony, zejména mám na mysli zajištění důkazů (u jednotlivých operátorů obsahu sms zasílaných z předmětného čísla, tyto sms se archivují po zákonnou dobu 60 dnů), a zajištění dalších poškozených a svědků, které lze zjistit rovněž u jednotlivých operátorů, podle majitelů účtů čísel na něž byly předmětné placené sms z čísla 90040790 zasílány.