Prémiové SMS

Uživatele našeho webu nejvíc trápí tzv. „prémiové SMS“. Bez skrupulí dokážou z vaší peněženky vytahat od několika set až po několik tisíc korun měsíčně. Platíte totiž za každou přijatou SMS. Nejhorší je to, že na to uživatel přijde až během dalšího měsíce po vyúčtování (kdy se již načítá další měsíc). Operátor v takovém případě zmůže máloco a prodejce dané SMS je v právu.

Jak je to možné?

Prémiovou SMS je nutno objednat odesláním SMS z Vašeho telefonu na specifické číslo. A problém je na světě: uživatelé mnohokrát ani netuší, že něco objednali. Proč? Nevěnovali před odesláním SMS dostatek času obeznámení se s podmínkami a cenou dané služby. Prvním poznávacím znakem je předvolba 90 (900, 901, 902, 903, 904, 906, 907 a 909), druhotným může být délka čísla.

Kolik to bude stát? Jaká je jejich cena?

Short Code SMS

Částku definuje poslední dvojčíslí. Čislo je ve tvaru:

90A CC

například u čísla 90520 zaplatíte 20,-Kč.

Více informací
Odesláním Premium SMS MO na pětimístné číslo 90z AB dává účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek Partnerovi, pokud Partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla. Částka převedená na základě účastníkova příkazu odpovídá poslednímu trojčíslí potvrzující Premium SMS MT Partnera. Počet potvrzujících Premium SMS MT Partnera není omezen a závisí na nabídce Partnera
MO Premium SMS

Částku definuje poslední dvojčíslí. Čislo je ve tvaru:

90ABB CC

například u čísla 905575 zaplatíte 75,-Kč.

Více informací
Číslo, na něž je odesílána objednací SMS v případě Premium SMS MO zároveň vyjadřuje částku, která má být na základě Účastníkova příkazu odeslána; částka v Kč je definována posledním dvojčíslím Premium SMS MO čísla.

Short code SMS jsou zpoplatněny až na základě obsahu SMS kdežto MT a MO SMS jsou zpoplatněny již samotným odesláním na dané číslo.
MT Premium SMS

Částku definuje poslední trojčíslí. Čislo je ve tvaru:

90ABB CCC

například u čísla 90577250 zaplatíte 250,-Kč.

Více informací
V případě využití Premium SMT MT je objednací SMS odesílána na číslo pětimístné, přičemž částka platební transakce v Kč je definována posledním trojčíslím.

Prémiová předvolba

Částku definuje poslední čtvrtá a pátá číslice. Čislo je ve tvaru:

90A CCBBBB

například u čísla 905777508 zaplatíte 77,-Kč.


Jak zastavit sto nebo tisíce koruny na měsíčním vyúčtování?


Některé služby jsou jednorázového charakteru, některé se první SMS objednají a pak téměř do nekonečna přicházejí. Existuje způsob, jak je zastavit:

Účastník může zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částek kdykoli zrušit zasláním Premium SMS MO na příslušné číslo, kterým dal účastník souhlas, ve tvaru „STOP SLUŽBA“. Zrušení veškerých zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru „STOP ALL“ nebo pouze „STOP“. Odeslání této PremiumSMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.

Kontakty na poskytovatele služeb jsou uveřejněny na www.o2.cz/3partner .