Nejčastější případy a rady

Kontakty a osobní údaje jsou odjakživa ve světě obchodu nejcennějšími aktivy. Je potřeba je chránit. Vaše údaje se nejčastěji do seznamů marketingových společností a call center dostávají těmito způsoby:

  • Váš mobilní operátor prodá callcentru databázi s Vašim telefonním číslem,
  • podepsáním smlouvy s dodatkem – většinou malými písmeny napsán souhlas s poskytnutím Vašich údajů třetí straně (soutěže, věrnostní karty),
  • uvedením vašeho jména ve veřejném telefonním seznamu,
  • nebo náhodným vyhledáním telefonním automatem.

Nejčastěji se setkáváme s:

  • obtěžujícím prozváněním (většinou jde o kontrolu čísla automatem),
  • nevyžádanou nabídkou služeb,
  • podvodnými nabídkami,
  • obtěžujícími průzkumy,
  • placeným zpětným voláním (zmeškané hovory)

Soutěže, klubové a věrnostní karty
Většina problémů začíná u nevinných soutěží zaměřených na rodiny s dětmi. Koupíte si oblíbenou kokosovou tyčinku, se kterou právě probíhá soutěž. Třeba o LCD televizi nebo plyšáka. Vyplníte formulář nebo odešlete SMS. Věnovali jste dostatek času k pečlivému prostudování pravidel soutěže? Není tam náhodou věta „souhlasím s předáním údajů třetím osobám“? Většina soutěží má své partnery a přihláškou nebo zasláním SMS souhlasíte, že vaše údaje dostanou tito partneři. Místo výhry v soutěži obrdžíte několikrát denně obtěžující telefonáty s nabídkami spoření a pojištění… Klubové a věrnostní karty také nejsou zadarmo.
Veřejný telefonní seznam
Častou službou marketingových agentur je zpracování čísel a kontaktů v telefonních seznamech. Zřizujete-li si telefonní linku, zvažte riziko zněužití údajů. V přihlášce doporučujeme uvést tzv. hvězdičku jako výraz nesouhlasu se zvěřejněním údajů.
Callcentra
Pokud firma vlastní databázi s telefonními kontakty, je téměř neekonomické, aby zaměstnávala desítky telefonistů, kteří sebudou svým klientům věnovat. Nastupuje role callcenter. Callcentrum si představte jako jednu místnost s desítkami telefonních přístrojů. Ty obsluhují většinou najatí brigádníci, kteří neúnavně prozvání jedno číslo za druhým se stejným vzkazem. Častokrát netuší, co nabízí nebo prodávají. Telefonní hovor skončí většinou v případě, že budete chtít jméno a kontakt na jejich nadřízeného.
Výzkumy marketingových společností
Jeden s oblíbených nástrojů firem je výzkum po telefonu. Společnosti volají třeba všem lidem v ulici nebo v panelovém domě. Hovory nmusí být nebezpečné, ale mohou být obtěžující. Za takový hovor, který bude trvat třeba 40minut, si určitě zasloužíte honorář. Pozor na soukromí – nemusíte odpovědět ani na jedinou položenou otázku!
Předání databáze uživatelů třetí , čtvrté a další osobě
Vraťmě se k příkladu soutěže s kokosovou tyčinkou. Provozovatel soutěže sesbírá několik tisíc kontaktů na soutěžící. Účastí v soutěži s velkou pravděpodobností souhlasíte s předáním tétio dabáze další osobě. Třetí, čtvrté, nebo páté… Nedivte se, že se vy nebo vaše dítě objeví na seznamu firmy s erotickým zbožím.
Telefonické nabídky zboží
Kvalitní zboží se neprodává po telefonu. Nabídky zboží na zkoušku jsou jen naplněním české legislativy – souhlasem k odeslání zboží na zkoušku se smluvně zavazujete. Nejznámějším případem je prodej nekvalitních žiletek, sběratelských předmětů a jiného levného zboží. Prodej je doprovázen nečistým jednáním, zasíláním faktur, vydíráním inksní firmou či hranou exekucí.
Volání zpět se může prodražit
Ze zásady nevolejte zpět na neznámá čísla. Jedním z důvodů je možnost placené linky. Zavoláte zpět, ozve se třeba jen klapnutí, nebo záznamník a na konci měsíce se nedostanete z údivu, kolik vás to stálo.
Hledání automatem
Je možností, jak získat živé telefonní číslo bez kontaktu s vámi. Počítač náhodně generuje jedno telefonní číslo za druhým a díky internetovému volání jej hned i vytočí. Pokud jej zvednete, uslyšíte klapnut, ale nepopovídáte si. Někdy pouze stačí, aby se na druhé straně ozval vyzváněcí tón. Od tohoto momentu je vaše číslo v databázi označeno jako funkční. Obtěžující může být, pokud vaše číslo počítač vygeneruje několikrát za sebou a pouze prozvoní. V horším případě vám záměrně toto číslo bude prozvánět několikrát denně, aby zjistil, kdy jste doma.