APMS dala k připomínkám Kodex audiotexových služeb, a to v návaznosti na problémy s poskytováním nebankovních půjček na telefonních číslech 90X (prémiová telefonní čísla). Připomínky očekává APMS do pátku 15. 11. 2013.

Návrh nové verze Kodexu je dostupný na webové adrese http://www.apms.cz/publikace-a-statistiky/dokumenty/uprava-kodexu-atx.