Prevence

  1. Před jakýmkoli podepsáním smlouvy či vstupem do soutěže si pečlivě přečtěte informace. To, co je malým písmem, bývá nejdůležitější. Nemusíte-li, nedávejte souhlas k zápisu do telefonního seznamu.
  2. Nenakupujte! Neodpovídejte! Na telefonní spam nereagujte. Neobjednávejte a nekupujte produkty ani služby nabízené touto cestou a nereagujte ani na přihlašovací / odhlašovací pokyny. Nákupy, které vycházejí ze spamových nabídek leda podpoří a posílí nekalý spamový byznys.
  3. Buďte opatrní, poskytujete-li někomu prostřednictvím elektronické pošty či internetu důvěrné informace o vaší osobě (číslo bankovního účtu, PIN kód, přihlašovací heslo apod. Raději si dobře rozmyslete, zda je poskytnutí těchto údajů nezbytné a zda osoba nebo organizace, která po vás takové údaje požaduje, je skutečně tím, za koho se vydává.
  4. Buďte ostražití i v situaci, kdy dáváte k dispozici vaše kontaktní informace (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo faxu apod.). Dobře si zvažte, komu takové informace dáváte a kdo k nim pak může mít přístup.

Jak z toho ven – Tři základní kroky

Máte-li problémy a chcete se zbavit volání a obtěžování, doporučujeme tyto tři základní kroky:

  1. Během telefonního hovoru zjistěte základní údaje volající společnosti (jméno a příjmení, název firmy, kontakt na vedení, IČ,…) a požádejte je o vymazání z databáze.
  2. Nechte si u daného subjektu poslat písemné potvrzení o bezdlužnosti a neexistenci závazků.
  3. Podejte na daný subjekt stížnost Českou obchodní inspekci, Úřad pro ochranu osobních údajů a Ministerstvo průmyslu a obchodu. jde-li o tratní činnost, kontaktujte nejbližší oddělení Policie České republiky.

Úřad na ochranu osobních údajů
Je veřejná instituce s pravomocí vycházející ze zákona. Máte-li podezření na zneužití vašich osobních údajů, sesbírejte co nejvíce průkazných materiálů a obraťte se na tuto organizaci. Využijte námi předepsaný formulář, který je ke stažení zde.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel. informace: +420 234 665 555,
ústředna: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
E-mail: posta@uoou.cz

Česká obchodní inspekce
Máte-li podezření na podvodné jednání a nekalý obchodní styk, obraťte se na tuto organizaci, případně na Policii.