Všeobecné podmínky služby KdoVolal.CZ a Kto-Volal.SK

Toto jsou všeobecné podmínky užívání serveru KdoVolal.cz a Kto-Volal.sk. Každý návštěvník těchto stránek souhlasí s tím, že

  • tyto podmínky přečetl v plném rozsahu,
  • v plném rozsahu jim  rozumí
  • a zároveň s nimi i v plném rozsahu souhlasí.

V opačném případě je povinen okamžitě bez zbytečného čekání  web opustit a nepoužívat jej.

Cílem serveru (dále „služby“) není poškozovat dobré jméno, obchodní a občanské aktivity a konkrétní vlastníky uvedených čísel, ale naopak umožnit uživatelům z řad široké veřejnosti, aby se mohli podělit se svými zkušenostmi v přímé souvislosti s daným číslem.

Zřeknutí se odpovědnosti

Služba je veřejné diskusní fórum. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou škodu způsobenou užíváním či existencí tohoto webu. Veškeré komentáře jsou duševním vlastnictvím daného autora, který za své výroky plně zodpovídá.

Spojení komentářů a daného telefonního čísla není průkazným materiálem pro soudní či občansko-právní řízení bez souhlasu provozovatele webu. Každý návštěvník si je plně vědom, že před tím, než začně ve vztahu k vyhledanému číslu konat, pečlivě si ověří skutečnou souvislost mezi komentáři (názory veřejnosti) a daným telefonním číselm (majiteli a provozovateli daného čísla).

Vědomí společné tvorby obsahu

Návštěvník si je vědom, že vyhledáním čísla je číslo vloženo do databáze a vyhodnocovacícho systému  a zobrazováno dalším návštěvníkům. Správce webu si vyhrazuje právo zaznamenat IP adresu uživatele, který komentuje nebo vjkládá číslo-  Tato IP adresa může být v případě potřeby využita pro potřeby služby KdoVolal.CZ nebo Kto-Volal.SK.

Pravidla komentování

Přiřazení uživatelské zkušenosti k danému telefonnímu číslu vyjadřuje názor veřejnosti, nikoli provozovatele serveru.

Komentování čísel se řídí dobrými mravy. Komentář nesmí  porušovat ochranu soukromí či platné zákony České republiky, nesmí nabádat k  nelegální činností či ji jinak propagovat. Komentáře nesmí vyzývat k rasové a etnické nenávisti, stejně jako nesmí být politickou reklamou. Jakékoli zneužití tohoto serveru je trestné, stejně jako pokus o poškození této služby nebo jejího dobrého obchodního jména.

Pravidla vědomého šíření obsahu

Je zakázáno jakékoliv šíření částí stránek či zdrojových kódů bez písemného souhlasu. Vysloveně je zakázáno využívání robotů ke vstupu na tyto stránky, dávkové načítání stránek. Zakazuje se cílený sběr, množení, ukládání a poskytování informací obsažených na tomto webu. Výjimkou tvoří všeobecně uznávané roboty a vyhledávací servery.

Vyhrazené práva provozovatele serveru

Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu tyto podmínky kdykoliv změnit. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat a upravovat komentáře, zejména nesplňují-li tyto všeobecné podmínky.

Odpovědnost

Kompletní službu, kterou web poskytuje poskytuje zcela zdarma a bez jakékoliv garance.

Pokud máte pocit, že dochází k záměrné dezinformaci či porušování ochrany soukromí či jinému porušovaní platných zákonů České a Slovenské republiky, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře v sekci „Kontakt“.

chranili